Aynur İSGƏNDƏROVAaynur-isg%c9%99nd%c9%99rova

Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın doktorantı və müəllimi

Elmi rəhbər: sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru,

professor, Ülviyyə İmanova

Ünvan: Bakı ş, Nəsimi r, Ş.Bədəlbəyli küç.,98

E-mail:aynur.iskenderova.93@mail.ru

Məqalələr:

2013-2,

Fikrət Əmirovun fleyta və fortepiano üçün pyeslərinin üslub xüsusiyyətləri (2021-2)

Mövzuya uyğun