Lalə İsmayılova

AMK-nın magistrantı

Email: lale.ismayilova92@mail.ru

lal-ismayilova

Məqalələr:

2013-1,

2013-3,

Qəbələnin toy musiqisi (2017-1)

Mövzuya uyğun