Kazımova Bəsti

Ü.Hacıbəyli adına  BMA-nın

«Qədim musiqi alətlərinin bərpası və təkmilləşdirilməsi»

laboratoriyasının elmi işçisi

Məqalələr:

Qədim musiqi alətlərinin bərpaçısı professor Məcnun Kərimin fəaliyyətinə dair (2015-3)

Mövzuya uyğun