Elnarə HƏSƏNOVA

Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın müəllimi

Ünvan: Bakı, Ş.Bədəlbəyli küçəsi, 98.

E-mail: m.elnara@rambler.ru

Məqalələr:

XX əsr avanqard pianizmin bəzi xüsusiyyətləri (2019-4)

Mövzuya uyğun