hafisz-kerimovKərimov Hafiz

ADMİU-nun baş müəllimi

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

Email: hafiz.v@live.com

 

Məqalələr:

Borçali mühitində sazin köklənməsinin özünəməxsus xüsusiyyətləri (2016-2)

“Ürfani» aşıq havalarının variantlarına dair (2020 1-2)

 

 

 

 

Mövzuya uyğun