Kərimova Rövşanə

Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın dissertantı

 

Məqalələr:

Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında “Ave Maria” dua mətnindən istifadə (2015-3)

Mövzuya uyğun