Gülnar AXUNDOVA

AMEA-nın Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun doktorantı

Elmi rəhbər: sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Sevil Fərhadova

E-mail: axundova.gulnar@mail.ru 

Məqalələr:

Asəf Zeynallının “Çahargah” pyesinin məqam-intonasiya xüsusiyyətləri (2020 — 3)

Mövzuya uyğun