Qafarava Maya

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru,

BMA-nın professoru

Məqalələr:

Qədim musiqi alətlərinin bərpaçısı professor Məcnun Kərimin fəaliyyətinə dair (2015-3)

Mövzuya uyğun