Mehparə Rzayeva

Ü. Hacıbəyli adına BMA-nın elmi-tədqiqat laboratoriyasının böyük elmi işçisi,

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

 

Məqalələr

Daim axtarışda olan musiqişünas-alim, pedaqoq – İmruz Əfəndiyeva (2020 — 4)

Mövzuya uyğun