Pərvin SƏFƏRLİ

Q.Qarayev adına Mərkəzi incəsənət məktəbinin müəllimi

Ünvan: Bakı, Heydər Əliyev prospekti 67

E-mail: seferli_pervin@mail.ru

Məqalələr:

Musiqişünas-alim Elxan Babayevin temperasiya məsələlərinə dair fikir və mülahizələri (2021-1)

Mövzuya uyğun