dilare-quliyevaDilarə QULİYEVA

BMA-nın baş müəllimi

Ünvan: Bakı, Ş.Bədəlbəyli küçəsi, 98

Email: dilaraquliyeva85@mail.ru

 

Məqalələr:

2012-4,

2014-2,

V.Adigözəlovun yaradıcılığında “Odlar yurdu” oratoriyasının əhəmiyyəti (2019-2)

Mövzuya uyğun