Gülnaz İSMAYILOVA

Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın professoru, AR Xalq artisti 

Ünvan: Ş.Bədəlbəyli 98

E-mail: ismailova.gulnaz60@mail.ru

Məqalələr:

Azərbaycan kamera-vokal musiqisində silsilə janrının bəzi xüsusiyyətləri (2022-1)

Mövzuya uyğun