Dilbər MƏMMƏDOVA

Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın dosenti,

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

Ünvan: Ş.Bədəlbəyli küç. 98.  

E-mail: qospojaudacha79@mail.ru

Məqalələr:

Musiqişünas-maarifçi, professor Səadət Seyidovanın pedaqoji fəaliyyəti (2022-1)

Mövzuya uyğun