Məmmədova Nailə

BMA-nın  dissertantı

Ünvan:  Bakı, Nəsimi rayonu, Şəmsi Bədəlbəyli 98

Email: naykamammadova@gmail.com

Məqalələr:

Rəna Qədimovanın “Sarı gəlin” balladasında xor partiyasının xüsusiyyətləri (2016-3)

Mövzuya uyğun