Mona Zedan

Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının doktorantı

Məqalələri:

Misir xalq çalğı alətləri (2015-1)

Mövzuya uyğun

  • yazı yoxdur