leyla-muradzadeMuradzadə Leyla

Azərbaycan Milli Konservatoriyasının doktorantı

 

Məqalələr:

2014-1,

“Əhsən  Şüştər”  a capella  xor əsərində muğamdan istifadə (2015-1)

Mövzuya uyğun

  • yazı yoxdur