Ülfət NİFTİYEVA

Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın dissertantı

Ünvan:Bakı, Nəsimi rayonu, Şəmsi Bədəlbəyli, 98

Email: niftiyeva89@bk.ru

 

Məqalələr:

2014-4,

Süleyman Ələsgərovun  lirik mahnılarının formaxüsusiyyətlərinə dair (2018-2)

Mövzuya uyğun