ayb-niz-novr-sliNövrəsli Aybəniz

Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının müəllimi

 

Məqalələr:

Aqşin Əlizadə yaradıcılığının formalaşması barədə bəzi mülahizələr (2015-2)

Mövzuya uyğun

  • yazı yoxdur