Sadıqova Aysu

AMK-nın müəllimi

 

Məqalələr:

S.Ələsgərovun balaban və orkestr üçün “Xəyala dalarkən” əsərində məqam-intonasiya xüsusiyyətləri (2015-4)

Mövzuya uyğun