Şahbəddinov Samir

AMK-nın doktorantı

 

Məqalələr:

2014-3,

S.Ələsgərovun tar ilə xalq çalğı alətləri orkestri üçün 1 nömrəli konsertində muğam ifaçılıq üsullarının təzahürü (2015-3)

Mövzuya uyğun