Tapdıqova Yeganə

Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın dissertantı,

baş müəllimi

Bakı, Nəsimi rayonu, Şəmsi Bədəlbəyli 98

Email: yegana55@rambler.ru

 

Məqalələr:

Azərbaycan bəstəkarlarının arfa ilə ansambl əsərləri (2016-2)

Mövzuya uyğun