Zalıyeva Leyla

BMA-nın dissertantı

Ünvan: Bakı, Nəsimi rayonu, Şəmsi Bədəlbəyli 98

Məqalələr:

Vasif Adıgözəlovun “Natəvan” operasinda xor səhnələri (2016-4)

Mövzuya uyğun