agaselim-abdullayevAbdullayev Ağasəlim

Xalq artisti

Professor

 

Məqalələri:

2009-1,

2010-1,

2011-1,

2012-3,

2012-3,

Muğam sənətinin inkişafında tədqiqat işlərinin və layihələrin rolu (2015-3)

Şərq musiqisində muğam ənənəsi (2016-4)

Poetik metrikanin muğam melodikasinatəsirinə dair (2017-4)

Mövzuya uyğun