Babayeva Əfsanə

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

AMEA-nın Memarlıq və İncəsənət İnstitutu,

aparıcı elmi işçi

Ünvan: Bakı ş., H.Cavid pr., 115

E-mail: afsanababayeva@mail.ru 

Məqalələr:

2009-5-6,

2010-1,

2010-3,

Musiqidə yaşayan ömür (2016-3)

Türk dini musiqisində azan və onun nota alınması (2021-3)

Mövzuya uyğun