Babayeva Əfsanə

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

 

Məqalələr:

2009-5-6,

2010-1,

2010-3,

Musiqidə yaşayan ömür (2016-3)

Mövzuya uyğun