Həcər Məmmədli

Magistr musiqişünas

E-mail: hecer-məmmədli@mail.ru

 

Məqalələr:

“Çoban yaylağı” peşrovu (2017-2)

“Telli sazım” peşrovu (2018-2)

Mövzuya uyğun