Hicran HACIZADƏ

AMK- nın baş müəllimi

E-mail: atiahi-amk-hik@mail.ru

 

 

Məqalələr:

Ramiz Mirişli mahnılarının mövzu rəngarəngliyi  (2017-3)

 

Mövzuya uyğun