bayram-hacizade

Bayram HACIZADƏ

Əməkdar  incəsənət xadimi,

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor

E:mail: azercatoon@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Məqalələr:

 U.Hoqart və C.Qilrey yaradıcılığında məzmun və forma vəhdəti (2017-3)

1952-1969-cu illərdə “Kirpi” satirik jurnalinda dərc olunmuş təbliğat xarakterli rəsmlər və plakatlar (2018-3)

“Molla Nəsrəddin” məcmuəsinin Təbriz dövrü (1921-ci il) (2019-2)

 

Mövzuya uyğun