Cəlilova Samirə

AMK-nın doktorantı

Email: solmire-111@mail.ru

Məqalələr:

Həmid Vəkilovun ifaçılığında novatorluq məsələləri (2015-3)

Gənc tarzənlərin müasir tar ifaçılıq sənətinin inkişafında rolu (2016-1)

Mövzuya uyğun