Cumayeva Leyla

AMK-nın dissertantı

Email:leyla.cumayeva@mail.ru

Məqalələr:

Azərbaycan muğam sənətinin tarixi təkamül prosesinə bir nəzər (2015-1)

Azərbaycan operasinda leytmotiv və leytmotiv sisteminin ümumi xasiyyətnaməsi

Mövzuya uyğun