Əliyev Aydın

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

AMK-nın müəllimi

Bakı, Yasamal rayonu, Ələsgər Ələkbərov 7

Email: saleh-aliev@rambler.ru

 

Məqalələr:

2011-1,

2013-1,

Milli musiqi ifaçılığında janr əlaqələri (2016-1)

Bəstəkar musiqisində simfonik muğamlar (2018-2)

Mövzuya uyğun