Yeganə BAYRAMLI

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

AMEA Memarlıq və İncəsənət  İnstitutu

“Muğamşünaslıq” şöbəsinin böyük elmi işçisi

Ünvan: Bakı,H.Cavid pr., 31

Email: yegana-bayramli@mail.ru

 

Məqalələr:

Azərbaycan simli musiqi alətlərinin quruluş elementləri xalça ornamentlərində (2018-3)

Azərbaycan kamança ifaçılığında ustad sənətkar Habil Əliyevin roluna dair (2021-2)

Mövzuya uyğun