Mehmet S. Halim GENÇOĞLU

Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

Öğretim Görevlisi (KARS-Türkiye),

Email: mshgencoglu@gmail.com

 

Məqalələr:

Mustafa kemal atatürk’ün mûsikî mâlûmâti (2018-3)

Türk mûsikîsi’nde güfte – beste münâsebeti  (2018-4)

 

 

Mövzuya uyğun

  • yazı yoxdur