Cəmilə ƏMİROVAc%c9%99mil%c9%99-%c9%99mirova

BMA-nın müəllimi və dissertantı

Ünvan: Bakı şəhəri, Ş.Bədəlbəyli küç. 98

Elmi rəhbər: sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru,

dosent Məmmədəliyeva Turan

E-mail:djamaamirova@mail.ru

 

Məqalələr:

Интерпретация в джазе (2015-2)

Xarici pianoçuların yaradıcılığında caz klassikasının təfsiri ilə bağli bəzi məsələlər (2021-2)

Mövzuya uyğun