quliyeva-leylaLeyla QULİYEVA

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

AMK-nın dosenti,

Ünvan: Bakı, Yasamal rayonu, Ələsgər Ələkbərov 7

E-mail: leylaquliyeva-80@mail.ru

Məqalələr:

Azər Rzayevin “Nəsimi poeması” 

Şəhidlərimizin xatirəsi əbədidir! (Azər Rzayevin “Bakı-90” simfoniyası) (2020 — 3)

Mövzuya uyğun