Əsədzadə Gülxanım

Etnomusiqişünas

Email: asadzade-gulxanim@mail.ru

Məqalələr:

Şamaxının ənənəvi musiqi mühiti (2016-4)

Şirvanın Autentik Folklor nümunələri (2017-2)

Mövzuya uyğun