Rəna MƏMMƏDOVA

ADPU-nin müəllimi

Ünvan: Bakı, Nəsimi rayonu, Üzeyir Hacıbəyli 68

Email: mamedovarana@mail.ru

Məqalələr:

Azərbaycanda bədii tikmə sənətinin tarixi inkişaf yoluna dair (2017-2)

Mövzuya uyğun