rena-mamedovaRəna MƏMMƏDOVA

Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru,

Professor, AMEA-nın müxbir üzvü

Məqalələr:

2009-2,

2009-3-4,

Из истории развития идей музыкальной тюркологии в азербайджанском музыкознании (2022-2)

Mövzuya uyğun