İlahə İSRAFİLOVA

Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın doktorantı və elmi işçisi

Ünvan: Bakı ş, Ş.Bədəlbəyli küç. 98

E-mail: ilaha.qismat@mail.ru

Məqalələr:

Şamaxıda etnomuzikoloji ekspedisiya (2019)

Mövzuya uyğun