İlahə İSRAFİLOVAilah%c9%99-israfilova

Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın doktorantı və elmi işçisi

Ünvan: Bakı ş, Ş.Bədəlbəyli küç. 98

E-mail: ilaha.qismat@mail.ru

Məqalələr:

Şamaxıda etnomuzikoloji ekspedisiya (2019-4)

Şamaxının musiqi tarixi və mədəni mənzərəsi elm xadimi Seyfəddin Qəniyevin tədqiqatlarında (2021-1)

Mövzuya uyğun