Qulamova Nərgiz

BMA-nın dissertantı

 

Məqalələr:

2013-1,

Muğam sənətində ənənə və varislik məsələsinin tədqiqi (2016-3)

Pikə Axundova – daim axtarışda olan bəstəkar (2018-3)

Mövzuya uyğun