AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2018 № 3

Nərgiz QULAMOVA

                                               Üzeyir Hacıbəyli adına BMA-nın dissertantı

Ünvan: Bakı şəhəri,Ş.Bədəlbəyli küç. 98

Email: nara_mirqulam_1@mail.ru

UOT:  +786

PİKƏ AXUNDOVA – DAİM AXTARIŞDA OLAN BƏSTƏKAR

Milli bəstəkarlıq məktəbimizin bünövrəsini qoymuş dahi Üzeyir Hacıbəylidən başlayaraq bəstəkarların bir neçə nəslinin nümayəndələri XX əsrdə Azərbaycan musiqisinin yüksələn xətlə inkişafını və ümümdünya miqyasında tanınıb nüfuz qazanmasını təmin ediblər. %d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8-1Milli bəstəkarlıq məktəbimizin təşəkkül tapdığı zamandan indiyə kimi inkişaf edən gözəl ənənələrini bu gün, XXI əsrdə yaşadan və davam etdirən bəstəkarların yaşlı, orta və gənc nəsli də həmin sağlam ənənələri yaşadır, onları inkişaf etdirir, dövrün tələblərini nəzərə alaraq, yeni cəhətlərlə zənginləşdirir. Gənc nəslə aid etdiyimiz bəstəkarlardan biri Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının üzvü, prezident təqaüdçüsü, Beynəlxalq müsabiqələr və “Gənclər” mükafatı laureatı Pikə Axundovadır. Azərbaycan musiqisində özünəməxsus yer tutan P.Axundova həm yaradıcılıq, həm də pedaqoji sahədə çalışır. O, elmə, təhsilə xüsusi fikir verir, qayğıkeş və həssaslıqla yanaşır.

endir Məqalə tam

 

 

 

 

ƏDƏBİYYAT:

Saytoqrafiya

  1. 1. Vikipediya açıq ensiklopediyası. Pikə Axundova (Talıblı) URL:https://az.wikipedia.org/wiki/Pik%C9%99_Axundova_(Tal%C4%B1bl%C4%B1)
  2. Bəstəkar Pikə Axundovanın əsərlərindən ibarət konsert proqramı təqdim edilib (AzərTac. 11.10.2017 (20:42) URL:https://azertag.az/xeber/Bestekar_Pike_Axundovanin_eserlerinden_ibaret_konsert_proqrami_teqdim_edilib-1101748
  3. Day.az В Стамбуле состоялась премьера произведения Пикя Ахундовой. посвященного 100-летию АДР. 2 июня 2018 12:10URL:https://news.day.az/culture/1011015.html

 

Mövzuya uyğun