Məryam MƏMMƏDZADƏm%c9%99ry%c9%99m-m%c9%99mm%c9%99dzad%c9%99

AMK-nın müəllimi və doktorantı

Elmi rəhbər: Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Sənubər Bağırova

Ünvan: Yasamal rayonu, Ə.Ələkbərov küç.7

E-mail:memmedzade.meryam93@mail.ru

Məqalələr:

İranda qacarlar dövründə klassik musiqi və kamança ifaçılığına dair (2021-1)

Mövzuya uyğun