Şanə MƏMMƏDOVAŞanə Məmmədova

Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın doktorantı

Elmi rəhbər: sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru,

professor Gülzar Mahmudova

AMK-nın müəllimi

Ünvan: Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Ə.Ələkbərov 7

E-mail: pikkolo.velizade@mail.ru

Məqalələr

Vasif Allahverdiyevin mahnı yaradıcılığının bəzi quruluş xüsusiyyətlərinə dair (2021-2)

 

 

Mövzuya uyğun