Məlikova Fəridə

AMK-nın baş müəllimi

Ünvan: Baki, Yasamal rayonu, Ələsgər Ələkbərov 7

Məqalələr:

2010-1,

2011-1,

2012-3,

2013-4,

 “Heyratı” zərbi muğamının ifa xüsusiyyətləri (2015-3)

İfaçılıqda  sənət “möhür”ü  vurmuş  kamança  ustadi (2016-4)

Mövzuya uyğun