memmedov-nahidMəmmədov Nahid

AMK-nın dissertantı

Email: mammadovnahid@gmail.com

Məqalələr:

“Şüştər” muğamının inkişaf tarixindən (2016-1)

“Şüştər” muğamının not yaziları əsasında tədqiqi məsələləri (2016-4)

Mövzuya uyğun