Məmmədova Şəbnəm

Azərbaycan Milli Konservatoriyasının  dissertantı

Email: sheb.87@mail.ru

Məqalələr:

Üzeyir Hacıbəylinin Səməd Vurğunun şeirlərinə bəstələdiyi xor əsərləri (2015-2)

“Humay” baletinin bədii konsepsiyasında leytmotiv sisteminin rolu (2019-3)

Mövzuya uyğun

  • yazı yoxdur