sevda-mutellimova

Mütəllimova Sevda

AMK-nın doktorantı

Ünvan: Baki, Yasamal rayonu, Ələsgər Ələkbərov 7

Email:sevda.mutallimova86@gmail.com

 

Məqalələr:

2010-1,

Haci Xanməmmədovun xalq çalğı alətləri orkestri üçün əsərləri (2016-3)

Hacı Xanməmmədovun mahnı yaradıcılığının üslub xüsusiyyətləri (2018-3)

Mövzuya uyğun