Mütəllimova Sevda

AMK-nın doktorantı

Ünvan: Baki, Yasamal rayonu, Ələsgər Ələkbərov 7

Məqalələr:

2010-1,

Haci Xanməmmədovun xalq çalğı alətləri orkestri üçün əsərləri (2016-3)

Mövzuya uyğun