Rəhimov ValehValeh Rəhimov

AMK –nın müəllimi

Respublikanın əməkdar artisti,

dosent

Məqalələr:

2011-1,

2012-1,

2012-4,

2013-2,

2013-4,

2014-2,

“Ruhül-Ərvah” guşəsinin semantik açıqlanmasi (2015-3)

“Şah Xətai” muğam guşəsinin mahiyyətinə dair (2022-1)

 

Mövzuya uyğun