Şahməmmədova Naibə

BMA-nın dissertantı

 

Məqalələr:

R.Mirişlinin yaradıcılığında simfoniya janrı (2015-4)

Mövzuya uyğun