Şahməmmədova Naibənaibe-shahmemmedova

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru,

AMK-nın dosenti

 

Məqalələr:

R.Mirişlinin yaradıcılığında simfoniya janrı (2015-4)

Ramiz Mirişlinin fortepiano üçün əsərləri (2021-3)

Mövzuya uyğun