seadet abdullayeva

Abdullayeva Səadət

BMA-nın professoru, sənətşünaslıq doktoru

Bakı, Nəsimi rayonu, Şəmsi Bədəlbəyli 98

Email: saadatabdulla@yandex.ru

 

Məqalələr:

2009-1,

2009-2,

2009-3-4,

Nizami irsi Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında (2016-1)

Nizami Gəncəvi yaradıcılığı və obrazı Azərbaycan musiqişünaslığında (2016-2)

Nizami  Gəncəvinin  etik və estetik  görüşləri  “musiqili” misralarda (2016-3)

Nizami Gəncəvinin əsərlərində musiqili səhnələr (2017-1)

Nizami Gəncəvinin əsərləri Orta əsr çalğı alətləri haqqında əsas mənbə kimi (2018-1)

Mövzuya uyğun