Abışova Aynurə

Azərbaycan Milli Konservatoriyasının dissertantı

Ünvan: Bakı, Yasamal rayonu, Ələsgər Ələkbərov 7

E-mail: aynuraabushova@mail.ru

Məqalələr:

2012-3,

2013-3,

 “Çahargah” muğamının ifaçılıq variantları səs yazılarında və not nəşrlərində (2015-1)

“Çahargah”  muğamının melodik  xüsusiyyətləri və məqam əsası (2016-3)

“Çahargah” muğamının quruluşunda variantlıq məsələləri (2019-4)

Mövzuya uyğun